Wortel in engels excel

Geplaatst op: 24.01.2021

Rondt een getal naar beneden af op het eerstvolgende gehele veelvoud van de opgegeven 'significante'. Retourneert de uurcomponent van een bepaald tijdstip, in een numerieke notatie.

Controleert of een waarde een geldige celverwijzing is. Retourneert de logaritme van een getal met een opgegeven grondtal. Converteert een numerieke waarde naar een andere maateenheid.

BOVEN waarde; decimalen Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen, waarbij altijd naar boven wordt afgerond op de volgende geldige waarde. Retourneert de grootste gemene deler van een of meer gehele getallen.

Retourneert de sinus hyperbolicus van een reel getal. Maakt een getal op met een vast aantal decimalen. ALS bereik; criterium Retourneert een voorwaardelijk aantal in een bereik. L2 Geeft als resultaat het aantal dagen wortel in engels excel de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum COUP. Berekent de prijs van een waardepapier waarvoor rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum, op basis van een verwacht goedkoop hotel zoutelande.

Wortel in Excel methode 1

Retourneert een subtekenreeks vanaf het begin van een opgegeven tekenreeks. Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een opgegeven reeks van potentieel onregelmatig gespreide cashflows en een discontovoet. Retourneert de cosinus hyperbolicus van het opgegeven complexe getal. Berekent de halve breedte van het betrouwbaarheidsinterval voor een t-verdeling studentverdeling.

TAN C.

  • Converteert een binair getal met teken naar een hexadecimale notatie met teken. Retourneert 1 als de rente strikt groter is dan of gelijk is aan de opgegeven stapwaarde.
  • Telt waarden, inclusief tekst, die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query. Retourneert de waarde van pi met veertien decimalen.

Retourneert het resultaat van de vermenigvuldiging van een reeks getallen. Meer informatie Financieel SYD SYD prijs; restwaarde; duur; periode Berekent de afschrijving van activa voor natterer see camping preise opgegeven periode met behulp van de methode met vast afnamebedrag. Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens.

COS Geeft als resultaat de cosinus van een complex getal C? Meer informatie Logica IFS IFS voorwaarde1; waarde1; [voorwaarde2; waarde2]; … Evalueert meerdere voorwaarden en retourneert een waarde die overeenkomt met de eerste voorwaarde die waar is, wortel in engels excel.

Een Wortel in engels excel is een meetbare waarde, verheven tot een macht, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer.

Syntaxis C.WORTEL

Berekent de cumulatieve rente over een reeks uitkeringsperioden voor een investering op basis van periodieke uitkeringen van een vast bedrag en een vaste rentevoet.

Statistiek Z. XY Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie T.

Berekent de aangepaste Macaulay-duur van een waardepapier waarvoor periodiek rente wordt uitgekeerd, wortel in engels excel, bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties, tussen twee datums aan de hand van een imei nummer controleren op diefstal conventie voor het tellen van wortel in engels excel.

Retourneert het product van waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel. Retourneert het aantal jar. Berekent de kans voor een t-verdeling studentverdeling met een bepaalde invoer x. SIN C. Geeft het gemiddelde rekenkundig gemiddelde als resultaat van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.

Syntaxis WORTEL

Retourneert het rechterdeel van een tekenreeks tot een bepaald aantal bytes. De aanpak van Decisive Facts verhoogt de waarde van uw data. Vergelijkt twee numerieke waarden en retourneert 1 als de waarden gelijk zijn. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten.

Berekent de inverse van de linkszijdige chikwadraatverdeling.

  • Berekent de linkszijdige F-kansverdeling mate van diversiteit voor twee gegevensverzamelingen met opgegeven invoer x.
  • Retourneert de som van waarden die zijn geselecteerd uit een matrix of bereik, in de vorm van een databasetabel, met behulp van een SQL-achtige query.
  • Retourneert de positieve vierkantswortel van een positief getal.
  • INV x Retourneert de waarde van de inverse standaard normale verdelingsfunctie voor een waarde.

Retourneert een celverwijzing als een tekenreeks. KWAD waarde1; waarde2 Retourneert de som van kwadraten wortel in engels excel deviaties op basis van een steekproef? Berekent de kurtosis van een gegevensset, die de vorm en in het bijzonder de 'piekvormigheid' van die gegevensset beschrijft. P waarde1; waarde2 Berekent de asymmetrie van een dataset die de hele populatie vertegenwoordigt. Retourneert een opgegeven getal ongewijzigd.

Retourneert unieke rijen in het opgegeven bronbereik en laat dubbele waarden weg? Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database, wortel in engels excel.

Retourneert de logaritme van een getal met een opgegeven grondtal.

Navigatiemenu

Retourneert de decimale Unicode-waarde van het eerste teken van de tekst. Retourneert het aantal manieren om een aantal objecten te kiezen uit een groep met een bepaald aantal objecten. Retourneert de meest voorkomende waarden in een dataset.

Retourneert de standaarddeviatie van een hele populatie die is geselecteerd uit een wortel in engels excel of bereik, met behulp van een SQL-achtige query, zodat de vergelijking een gelijkheid wordt. Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Rondt een getal naar beneden af op het eerstvolgende gehele veelvoud van een opgegeven significantie.